Utbildningar PPL och LAPL

Vi erbjuder följande utbildningar:

Utbildning till motorcertifikat

Den lägsta ålder får att erhålla ett flygcertifikat är 17 år men det går bra att påbörja din utbildning tidigare. För PPL måste du vara 16 år för att få göra sk EK-flygningar. Uppåt finns ingen åldersgräns.

Glasögon eller defekt färgseende är inget hinder för att ta certifikat, men defekt färgseende kan innebära vissa inskränkningar i behörigheten.

Utbildning är både teoretisk och praktisk. Elever kan starta löpande.

Den praktiska PPL-utbildningen omfattar minst 45 timmar i luften, fördelat på minst 25 timmar med lärare (DK), minst 10 timmar ensamflygning (EK) och ca en och en halv timmes uppflygning. Typiskt brukar elever lite mer än 45 timmar. För LAPL krävs lite mindre, men mycket av utbildningen är samma.

Den praktiska undervisningen för PPL är individuell och beställning av flygning görs efter önskemål. Minst en timmes flygning per vecka rekommenderas. Övningar omfattar det som fodras för att säkert kunna flyga flygplanet i olika situationer. Viss utbildning i instrumentflygning samt navigeringsflygningar med och utan radionavigeringsmedel ingår.

Den teoretiska utbildningen omfattar bland annat följande ämnen:

Efter genomförd utbildning och godkända teoretiska och praktiska prov utfärdar Transportstyrelsen ett internationellt PPL-flygcertifikat.

Kurslitteratur och utbildningsmaterial:

Den teoretiska utbildningen bedrivs som distansutbildning. Du får en inloggning till en portal där allt material, inklusive de skriftliga proven, finns. Portalen kan du alltid nå på en dator, läsplatta eller smartphone. Kontinuerlig support och uppföljning av dina framsteg ingår.

Kontakt

Teddy Wilder-P

Telnr. 0707-66 73 99

e-post: teddy@strikeforce.it