Bli medlem i klubben

För att bli medlem i Ljungbyheds Flygklubb måste du fylla i formuläret nedan och skicka in genom att klicka på knappen “ANSÖK” längst ner. När din ansökan är behandlad och godkänd så kommer du att läggas in i medlemsregistret och alla uppgifter och all information du behöver skickas till dig via mail. Har du några frågor kring medlemsskap eller vår verksamhet i övrigt, är du välkommen att kontakta oss:

Motorflygchef:

Teddy Wilder-P

Telefon 070-766 73 99

E-mail teddy@strikeforce.it

Segelflygchef:

Kay Söderstjärna

Telefon 0702-56 00 02

E-mail rapidvagnservice@gmail.com

Man kan bli gästmedlem i Ljungbyheds Flygklubb om man är huvudmedlem i någon annan svensk flygklubb som är ansluten till KSAK och/eller Svenska Segelflygförbundet. Som gästmedlem har man samma rättigheter och skyldigheter som en huvudmedlem. Man betalar samma avgift till flygklubben som huvudmedlemmarna. Ljungbyheds Flygklubb betalar en avgift till KSAK respektive Svenska segelflygförbundet för sina huvudmedlemmar. Avgiften till KSAK är 550 kr (för juniorer är avgiften 130 kr). Avgiften till Segelflygförbundet är för seniorer 1250 kr och för juniorer 600 kr. Avgifterna ingår i medlemsavgiften för huvudmedlemmar.

Medlemstyp       Pris
Gästmedlem     1900 kr
Gästmedlem, junior     880 kr
Huvudmedlem     2440 kr
Huvudmedlem, junior     1010 kr
Huvudmedlem, Segel, junior     1480 kr
Huvudmedlem, Segel, senior     3150 kr
Motor+Segelflygare huvudmedlem, junior     1610 kr
Motor+Segelflygare huvudmedlem, senior     3690 kr


Ansök om medlemskap

Jag söker att bli:

Jag vill flyga: