Ljungbyheds Flygklubb Bonnarp 689 B 264 53 Ljungbyhed SWEDEN
Email: info[AT]ljungbyhedsflygklubb.se Tel: +46 (0)435-44 02 89
©2016 Ljungbyheds Flygklubb. webmaster[AT]ljungbyhedsflygklubb.se 

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2017-03-23

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Bengt Ljungberg Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod   Ledamot 2016-2017 Sven-Erik Pal Ledamot 2017-2018 Bengt Ljungberg Suppleant 2017 Alicia Wigström Suppleant 2017 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2017 Bertil Tann Revisor II 2017 Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2017 Bengt Ljungberg I förening 2017 Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2017 Cecilia Davidsson/sammankallande Valberedare II 2017 Rigmor Juliusson Valberedare III 2017 Egon Ny     Sektionsrepresentanter (valda på respektive sektions årsmöten)   Motorflygsektionen I 2017 Torsten Nilsson II 2017 Anders Wallenås III 2017 Jonas Gullstrand IV 2017 Tom Liber   Segelflygsektionen I 2017 Kay Söderstjärna II 2017 Peter Holm III 2017 Jim Acketoft IV 2017 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas[at]gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal[at]telia.com Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna[at]hotmail.com Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson[at]bjorklundagard.se Bertil Tann 0723-220544 bertil.tann[at]gmail.com Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson[at]gmail.com Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt[at]ljungberg.se Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson[at]swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria[at]hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson[at]gmail.com Egon Ny 0702-395290 kaminabasen[at]gmail.com Torsten Nilsson 0705-363045 torsten.nilsson[at]mbox201.swipnet.se Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas[at]telia.com Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas[at]ljungbyhedsflygklubb.se Tom Liber 0706-021098 motorsek[at]gmail.com Kay Söderstjärna 0702-560002 rapidvagnservice[at]gmail.com Peter Holm 0736-853923 p.a.holm[at]tele2.se Jim Acketoft 0732-066033 pakopak[at]hotmail.som Åke Spångberg 0709-384739 akespa[at]hotmail.com
Styrelse - huvudsektionen
©2016 Ljungbyheds Flygklubb

Styrelse- och övriga funktionärer i föreningen

Ljungbyheds Flygklubb efter årsmöte 2017-03-23

Ordföranden: Thomas Kandell Sekreterare: Bengt Ljungberg Kassör: Alicia Wigstöm    Styrelseledamöter Mandatperiod  Ledamot 2016-2017 Sven-Erik Pal Ledamot 2017-2018 Bengt Ljungberg Suppleant 2017 Alicia Wigström Suppleant 2017 Richard Nilsson   Revisorer Revisor I 2017 Bertil Tann Revisor II 2017 Jan-Erik Nilsson   Klubbmästare I förening 2017 Bengt Ljungberg I förening 2017 Curt-Olle Ottosson   Valberedning Valberedare I  2017 Cecilia Davidsson/sammankallande Valberedare II 2017 Rigmor Juliusson Valberedare III 2017 Egon Ny     Sektionsrepresentanter (valda på respektive sektions årsmöten)   Motorflygsektionen I 2017 Torsten Nilsson II 2017 Anders Wallenås III 2017 Jonas Gullstrand IV 2017 Tom Liber   Segelflygsektionen I 2017 Kay Söderstjärna II 2017 Peter Holm III 2017 Jim Acketoft IV 2017 Åke Spångberg    Kontakt:  Thomas Kandell:  0705-431064 kandellthomas[at]gmail.com Sven-Erik Pal: 0702-704892 sepal[at]telia.com Alicia Wigström 0708-675774 aliciaanna[at]hotmail.com Richard Nilsson 0704-474402 richard.nilsson[at]bjorklundagard.se  Bertil Tann 0723-220544 bertil.tann[at]gmail.com Jan-Erik Nilsson 0703-139281 jenilsson[at]gmail.com Bengt Ljungberg 0708-975474 bengt[at]ljungberg.se Curt-Olle Ottosson 0707-536877 c-ottosson[at]swipnet.se Cecilia Davidsson 0701-510138 ceciliaannamaria[at]hotmail.com Rigmor Juliusson 0706-764353 rigmor.juliusson[at]gmail.com Egon Ny 0702-395290 kaminabasen[at]gmail.com Torsten Nilsson 0705-363045 torsten.nilsson[at]mbox201.swipnet.se Anders Wallenås 0706-616038 a.wallenas[at]telia.com Jonas Gullstrand 0706-967179 jonas[at]ljungbyhedsflygklubb.se Tom Liber 0706-021098 motorsek[at]gmail.com Kay Söderstjärna 0702-560002 rapidvagnservice[at]gmail.com Peter Holm 0736-853923 p.a.holm[at]tele2.se Jim Acketoft 0732-066033 pakopak[at]hotmail.som Åke Spångberg 0709-384739 akespa[at]hotmail.com